ASTRUP GODS

Skarresø

Vandreturen

Skarresø Rundt

Få blød skovbund under fødderne og bliv omgivet af sæsonernes naturskønne farver på vandreturen rundt om Skarresø i Vestsjælland, en af Sjællands største søer. Vandreturen er på ca. 11 km. 

Skarresø, som tidligere hed Skarrid Sø, er med sine 194 ha en af Sjællands største søer i Naturpark Åmosen, i Vestsjælland. Søen er omkranset af store skove, så det er det perfekte sted at opleve sæsonernes smukke farver.

en af de største søer på Sjælland

Der er en ca. 11 km lang og afmærket vandretur rundt om Skarresø, en af de største søer på Sjælland. På turen kommer du igennem de fem skove Jyderup-, Bjergsted-, Astrup-, Regstrup- og Delhoved Skove. Vandreturen går igennem et stærkt bakket terræn med smukke udkig til søen og de 3 mindre øer i søens vestlige ende. Kun en lille del af ruten er på asfalteret landevej, hvor du skal være opmærksom på biltrafikken.

Dyrene og fuglelivet ved Skarresø

Der er rigtig gode muligheder for se fugle og andre dyr ved Skarresø. I skovens sydvestlige ende er der et sted, hvor du kan komme helt ned til søbredden og nyde en smuk udsigt over hele søen. Herfra er der god udsigt til søens rige fugleliv, og du kan være heldig at se havørnene, der yngler på øen Magleholm i den vestlige side af søen.

Søen har et meget rigt fugleliv. Besøgende kan se ikke mindre end 144 forskellige fugle, som f.eks. grågæs og andefugle.

  

Fiskeri på Skarresø

Skarresøs artsrige fiskebestand gør det til en eftertragtet destination for lystfiskere. Det er dog kun tilladt at fiske i et mindre område i den nordøstlige del af søen. Med en maksimal dybde på 4,1 meter og en gennemsnitslig dybde på 2,6 meter er det en ideel sø for både begyndere og øvede. De dominerende fiskearter er skalle, aborre og hork, men du kan også være heldig at fange en gedde eller en rudskalle. Husk fisketegnet.

  

Sumpen ved Skarresø

En del af vandreturen rundt om Skarresø krydser en sump med rød-el, der er et af de få skovtræer, der kan tåle at stå med rødderne i vand.

Bemærk, at nogle områder af skoven kan være afspærret i perioder grundet jagt.

Kilde: VisitDanmark

Vi håber I får en dejlig vandretur omkring søen, og nyder naturen.
Læs venligst de nedestående regler for færdsel i privatejede skove

Astrup Gods

Færdsel i Privatejede Skove

Privat Skov, Astrup Gods

I privatejede skove er der kun adgang fra kl. 06.00 til solnedgang.

Man må færdes til fods og på cykel, men kun på anlagte skovveje og stier.

  • Al motorkørsel i skoven er forbudt. 
  • Man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger.  
  • Man skal rette sig efter skiltningen.

 

Begrænset adgang

På visse dage kan skoven være lukket pga. farligt skovningsarbejde eller jagt . Der er opsat skilt på disse dage.

 

Særlig tilladelse

Man skal have ejerens tilladelse til særlig benyttelse af skove, og der findes særlige regler for organiseret brug.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.