ASTRUP GODS

Skoven

Astrup Gods

Produktion & Klimasikring

På denne side kan du snart læse om skovdriften på Astrup Gods. Du vil også kunne finde mere information om hvilke træer du finder i vores skov, samt hvad vi producerer. Derudover vil vi fortælle om vores vision om at klimasikre vores skov, samt om vores samarbejde med lokale partnere omkring bæredygtig energi og varme.

Læs også reglerne for færdsel i privatejede skov, sidst på siden.

Hvad gror i vores skov?

Skovmiljøet
Planterne er til stede overalt, og de arter, der vokser i skovene, kaldes tilsammen skovens flora. Det er planterne, i særdeleshed træerne, som definerer skoven, skaber dens rumlige strukturer og særlige skovmiljø. Her er en oversigt over hvad som gror af træsorter i vores skov
Arealtabel fordelt på driftsklasse og aldersklasse
Bøg Eg Ask Ær Andet løv Gran Andet nål Midlertidig ubevokset Ialt
0 – 9 0,22 0,74 0,37 0,8 0,52 4,42 6,54 1,16 14,77
10 – 19 2,03 5,42 1,1 3,22 7,4 19,17
20 – 29 15,54 20,76 5,63 1,61 5,17 48,71
30 – 39 9,62 24,69 1,94 0,52 4,82 3,89 45,48
40 – 49 3,02 1,15 0,45 1,11 5,73
50 – 59 0,37 22,06 5,13 0,19 0,56 28,31
60 – 69 1,3 4,04 0,7 6,37 0,38 1,38 14,17
70 – 79 1,59 3 0,39 14,09 2,16 21,23
80 – 89 0,3 2,71 0,27 3,28
90 – 99 5,09 1,17 0,17 1,77 0,3 8,5
100 – 109 3,23 0,36 3,59
110 – 119 2,34 0,28 0,53 3,15
120 – 129 0,51 0,51
130 – 139 4,42 4,42
140 – 14,41 1,99 16,4
Ialt 60,97 84,23 0,54 18,71 27,6 14,9 29,31 1,16 237,42

* fordelt efter hovedtræart

Anvendelseskoder for Arealer
Anvendelseskode Area
Bøg 0,99
Andet løv 3,81
Bryn 0,17
Dambrug 0,76
Eng 22,72
Hus 8,18
kra 14,93
0,15
Mark 387,57
mlu 0,17
Mose 25,54
ofv 0
ore 41,74
prv 0
Remise 9,98
89,27
Ubevokset 6,06
Vej 0,11
Vandløb 0
Værnskov 3,65
Anden anvendelse 12,4
Ialt 628,2

Har du spørgsmål vedrørende skoven omkring Astrup Gods er du velkommen til at kontakte vores skovfoged Poul Norup

Astrup Gods

Færdsel i Privatejede Skove

Privat Skov, Astrup Gods

I privatejede skove er der kun adgang fra kl. 06.00 til solnedgang.

Man må færdes til fods og på cykel, men kun på anlagte skovveje og stier.

  • Al motorkørsel i skoven er forbudt. 
  • Man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger.  
  • Man skal rette sig efter skiltningen.

 

Begrænset adgang

På visse dage kan skoven være lukket pga. farligt skovningsarbejde eller jagt . Der er opsat skilt på disse dage.

 

Særlig tilladelse

Man skal have ejerens tilladelse til særlig benyttelse af skove, og der findes særlige regler for organiseret brug.

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne side accepterer du vores brug af cookies.